Marmolata

Marmolata | 2018 | 80x127 cm | Mixed Media auf Print