Styx

Styx | 2016 | 79 x 118cm | Mixed Media auf Print